Styring af avlen

Styring af avlen

Målet med en styring af avlsarbejdet er at få så sunde og stærke hunde som muligt. Det gør vi ved at kontrollere en lav inavlskvotient og udelukke hunde med arvelige gener i det omfang det er muligt. Hofteledsdysplasi er den mest udtalte sydom hos tamhunde i alle racer, dog mest udtalt hos de store racer.


Hos GDS anbefaler vi at der som udgangspunkt kun avles på A og B hofter.

Vurderer en opdrætter undtagelsesvis at en hund med C hofter, besidder så mange gode kvaliteter, at det kan forsvares at den bruges i avl, skal denne søge Avlsudvalget om dispensation inden parring og parring må udelukkende ske ved krydsning med en hund med A hofter.

Hunde med HD grad D og E må aldrig bruges.

Statuserklæring udskrives og tages med til din dyrlæge, som vurderer hofter og knæ. Husk at han skal underskrive resultatet.

Statuserklæring for HD og patella luxation 2.pdfHvad er indavlGrundbegreber:

Indavl / Linieavl
Begrebet indavl defineres som: "avl mellem individer, der er tættere beslægtet end racens gennemsnit".Dvs. at i nogle racer vil parring af to hunde med fælles oldeforældre være indavl - i andre ikke.
Definitionen på Linieavl er: "Parring af dyr på en sådan måde, at afkommet bliver stærkt beslægtet med en bestemt fælles ane".Ofte drejer det sig om en hanhund, men der kan også drives linieavl på tæver. Det er vigtigt at understrege, at linieavl også er indavl - og derfor medfører de samme ulemper som beskrives under indavl. Graden af slægtskab mellem forskellige individer angives som regel i procent. Tallet siger noget om sandsynligheden for at genfinde et gen fra forfædrene hos afkommet. F.eks. får afkommet altid 50% af generne fra sin far, og 50 % fra sin mor. Sandsynligheden for at genfinde et gen fra en af forældrene hos afkommet, og dermed slægtskabet, er derfor 50 %.

 Argumentet for at bruge indavl er ofte, at man ønsker at stabilisere bestemte egenskaber i racen. Ved en parring mellem beslægtede individer har opdrætteren nemlig ofte større mulighed for at forudsige udfaldet. Dette er en følge af at antallet af forskellige gener reduceres - dvs. en del af den genetiske variation går tabt. Når man parrer nært beslægtede individer, stiger sandsynligheden nemlig for at afkommet modtager det samme gen fra både sin far og sin mor. Alle individer indeholder et vist antal defekte gener, der kan videregive uheldige egenskaber, f.eks. sygdom. Defektgener er ofte recessive, dvs. de bliver først synlige, når et individ får dem i dobbelt dosis -- altså et fra faderen og et fra moderen. Hvis faderen og moderen er i familie med hinanden, er sandsynligheden for at de bærer samme defektgener større.
lndavl skaber ikke defektgener, det bringer dem bare frem i lyset, hvis de allerede er skjult tilstede i populationen. Det skal her pointeres, at indavl ikke er for nybegyndere! Forudsætningen for at have succes, er at man virkelig kender sit avlsmateriale. Det er vigtigt at man kender individernes baggrund --deres fordele, og ikke mindst deres ulemper. Det man ønsker er jo at fordoble de positive egenskaber. Det man risikerer er imidlertid, at også de negative egenskaber fordobles, med uoverskuelige følger for sundhed og temperament.
Derfor må man spørge: Er det f.eks. risikoen for sygdom værd at forsøge at stabilisere en korrekt ørestilling via indavl? Længere tids indavl vil desuden medføre en såkaldt "indavlsdepression", der betyder at frugtbarhed og livskraft nedsættes. Der ses flere tomme tæver, færre hvalpe i kuldene, større hvalpedødelighed og nedsat sædkvalitet hos hanhundene.
Beregning af indavlsgrad på Pedigree Pro er baseret på de seneste 5 generationer, såfremt data på hundene findes i vor database.

For at sikre at avlen bliver med sunde og raske hvalpe, er kravet derfor at du inden du udfører en parring, kontakter GDS for at få udregnet en indavls kvotient og at resultatet er 8,25% eller derunder. Der kan søges om dispensation omkring indavlskvotienten i specielle tilfælde, dog aldrig over 10,25%. Størrelsen på indavls kvotienten forsøger bestyrelsen hvert år at få bragt længere ned. Skemaet du får tilsendt vil se sådan ud: På skemaet herunder ses at Nannys tæve hvalp har en Coi på 3.125%

indavls_kvotientpng

Når du ønsker stamtavler på dine hvalpe!

Oplysnings skema for stamtavler
For at opnå stamtavle på dine hvalpe skal flere ting være i orden:
Både tæve og hanhund skal være godkendt med stamtavle og med godkendte hofter og Patella. Indavls kvotienten skal iflg. ovenstående være under 6,25% og alle oplysninger omkring hvalpene og deres nye ejere, skal tilsendes GDS. Anvend det af bestyrelsen udarbejdede skema når du har oplysningerne klar:
Det koster kr. 200,- pr hvalp, når du ønsker stamtavle. - Det includerer dog medlemskab af GDS for den nye ejer resten af året. - Beløbet skal indbetales på foreningens konto:  0693 0003061256 inden du modtager stamtavlerne.